فصلنامه ایده دانشجو (شماره 4)

 

شناسنامه نشریه:

صاحب امتیاز: مرکز آموزش علمی کاربردی آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک

مدیر مسئول: پگاه فرشیدفر

سردبیر: الهه فرهادی

تحریریه: نرگس سبحانی،میثم عرب، مهران اسلامی فرد، نسرین قاسمیان

طراحی گرافیک: با نظارت الهه تیموری

شماره نشریه: چهارم

بهار 1401

فصلنامه ایده دانشجو (شماره 3)

شناسنامه نشریه:

صاحب امتیاز: مرکز آموزش علمی کاربردی آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک

مدیر مسئول: پگاه فرشیدفر

سردبیر: الهه فرهادی

تحریریه: نرگس سبحانی،میثم عرب، مهران اسلامی فرد، نسرین قاسمیان

طراحی گرافیک: با نظارت الهه تیموری

شماره نشریه: سوم

زمستان 1400

خدمات مشاوره و راهنمایی

مرکز خدمات مشاوره و راهنمایی مرکز آموزش علمی کاربردی آسایشگاه معلولین وسالمندان کهریزک

ارائه خدمات رایگان مشاوره تحت نظر روانشناس ویژه اساتید ،دانشجویان و کارکنان مرکز آموزش زمینه های فعالیت:

مشاوره ازدواج: مشاوره ازدواج پیش و پس از ازدواج ، تعارضات زناشویی، زوج درمانی وخانواده درمانی و…
مشاوره خانواده: مشاوره تربیتی و فرزند پروری، آموزش رفتار در خانواده ، برگزاری جلسات گروه و خانوادگی
مشاوره فردی: حل مشکلات فردی، درمان اختلال وسواس، اضطرابی ، جنسی و سایر مشکلات روان شناختی
مشاوره تحصیلی: استعداد یابی، سنجش کودکان، نوجوانان و بزرگسالان، مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی در تمام مقاطع بخصوص کنکور، افزایش دقت و تمرکز، تقویت حافظه و…
ارائه خدمات سنجش و ارزیابی روانی: برگزاری پرکاربردترین آزمونهای استاندارد جهت ارزیابی هوش، شخصیت ، سلامت روان، خانواده و ….
کارگاه های آموزشی: آمادگی جهت ورود به مراکز آموزشی، جلسات ویژه ی والدین، آموزش رفتار با کودک، آموزش مهارت های ارتباطی، مهارتهای زندگی و…

مشاور روانشناسی :دکتر سمیرا سنگی
پذیرش : با تعیین وقت قبلی
تلفن هماهنگی : 56510868 داخلی 114 واحد فرهنگی وامور دانشجویی
مکان: اسایشگاه کهریزک – مرکز آموزش علمی کاربردی آسایشگاه معلولین وسالمندان کهریزک

فصلنامه ایده دانشجو (شماره دو)

شناسنامه نشریه:

صاحب امتیاز: مرکز آموزش علمی کاربردی آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک

مدیر مسئول: پگاه فرشیدفر

سردبیر: الهه فرهادی

تحریریه: زهرا مهد ثمرین، رویا حسن پور آبفروش، سودابه غربی ها، مریم ظفرجو، میثم عرب

طراحی گرافیک: با نظارت الهه تیموری

شماره نشریه: دوم

پاییز 1400

فصلنامه ایده دانشجو (شماره یک)

شناسنامه نشریه:

صاحب امتیاز: مرکز آموزش علمی کاربردی آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک

مدیر مسئول: پگاه فرشیدفر

سردبیر: الهه فرهادی

تحریریه: زهرا مهد ثمرین، رویا حسن پور آبفروش، سودابه غربی ها، مریم ظفرجو، میثم عرب

طراحی گرافیک: با نظارت الهه تیموری

شماره نشریه: اول

تابستان 1400