متقاضی محترم،

مرکز آموزش علمی کاربردی آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک، مرکز برتر استان تهران در سال 1399 و مرکز برتر کشور در سال 1400، از هم اکنون جهت ثبت نام اولیه ترم مهر 1401 برای دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی در رشته های ذیل اقدام نموده است و شما متقاضی عزیز می توانید با تکمیل این فرم از زمان شروع ثبت نام مطلع شوید.

تاکید می گردد تکمیل این فرم تنها جهت اطلاع رسانی به شما متقاضی محترم در زمان شروع ثبت نام بوده و به هیچ عنوان به منزله ثبت نام اولیه سازمان سنجش و یا ثبت نام قطعی نمی باشد.